ประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารอบแรก “โครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว”

ตามที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ​ โครงการ​ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชน​ครอบครัว​คนข่าว  เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ในยามวิกฤตโควิด -19
โดยมีการมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ทุนละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
โดยสมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเข้ารอบแรก “โครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว” ดังนี้
ประกาศรายชื่อโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว_Page_1
ประกาศรายชื่อโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว_Page_2
** หมายเหตุ: หากมีการคัดเลือกรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว สมาคมฯจะแจ้งให้สมาชิกทราบในลำดับถัดไป และ จะประกาศผลมอบทุนการศึกษาภายในปี 2564 โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

แท็ก คำค้นหา