“เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ในยามวิกฤตโควิด -19”

ประกาศสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
            ​สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ​ โครงการ​ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชน​ครอบครัว​คนข่าว  เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ในยามวิกฤตโควิด -19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            การมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ทุนละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) โดยสมาคมฯ และโครงการ​ทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชน​ครอบครัว​คนข่าว จะประกาศผลและมอบทุนการศึกษาภายในปี 2564 *จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
***********************************************************************************************
             ​ทางสมาคมฯ จะแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุนโดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่12 สิงหาคม 2564 ทางโทรศัพท์กับสมาชิกที่ได้รับทุนหรือดูรายชื่อได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja หรือสอบถามได้ที่ 0-2243-8479,086-5224288 Mail : thaibja@hotmail.com
***********************************************************************************************
เงื่อนไขการขอรับทุน
• บุตร -ธิดาต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไปและเขียนบรรยายสั้น ๆ ว่าเด็ก ๆ ทำความกตัญญูอะไรบ้าง (ความยาวประมาณ 2-3 บรรทัด)
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน (บุตร-ธิดา)
2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรของผู้แสดงความจำนงขอรับทุน (สมาชิก)
วิธีการสมัคร กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน และส่งกลับให้สมาคมฯ ส่งใบสมัครได้ทางเมล thaibja@hotmail.com หรือนำส่งเอกสารมาที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 (เอกสารต้องถึงสมาคมฯ ก่อนหรือภายในวันหมดเขตรับใบสมัคร เท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.thaibja.org หรือ www.facebook.com/thaibja สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-243-8479 , 086-5224288
**เมื่อส่งเอกสารแล้ว รบกวนโทรเช็คกับทางสมาคมฯ อีกครั้ง**
หมายเหตุ : ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุน ให้ถือเป็นที่สุด

เปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 หมดเขตยื่นใบสมัครรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 (ก่อนเวลา 18.00 น.)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ ในยามวิกฤตโควิด -19
Poster Scholarship-02

แท็ก คำค้นหา