องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด?”

องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมจัดเวทีเสวนา “ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด?”
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้โควิดระบาด

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยหลังจากมีการประชุมร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ คือ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน เตรียมจัดเวทีเสวนา “ ทำข่าวอย่างไรให้ปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด ” ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ทางแอพพลิเคชั่นซูม วิทยากรประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค // ผู้แทน กสทช.// โฆษกรัฐบาล// โฆษก กทม.// ผู้แทนกรมตำรวจ //ผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อ// บรรณาธิการ// ดำเนินรายการโดย นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการจัดเวทีเสวนาฯ ครั้งนี้เพื่อร่วมหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สื่อมวลชนทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้สื่อข่าวช่างภาพในสนามข่าว หัวหน้าข่าว บรรณาธิการข่าว เจ้าของธุรกิจข่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่การจัดการ งานแถลงข่าวต่างๆ ได้มีความตระหนักระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โควิดระบาด เพื่อป้องกันดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัย และร่วมรับผิดชอบสังคม โดยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในขณะปฏิบัติหน้าที่ ขณะเดียวกันก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพสื่อ

41777

แท็ก คำค้นหา