ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

 ประเภท เรื่อง ทีม มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย
สวัสดิการ ‘แรงงานแพลตฟอร์ม’ บนช่องโหว่กฎหมาย ดาวไอเจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  4 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย กุ้งก้ามกราม สัตว์น้ำแห่งคลองชะอวดที่กำลังจะหายไป พระคุ้มครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล มันปู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย โชห่วย ช่วยชุมชน TOP 305 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย เทริดโนรามรดกล้ำค่าหัตถศิลป์ถิ่นใต้ จันทร์เจ้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย พลิกฟื้นธรรมชาติเปลี่ยนโอกาสหลังโควิด FLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทข่าวทั่วไป
รางวัลดีเด่น เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
Youngjustice
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลดีเด่น ถนนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(ซอยตาเอียด)
3 in 1 Production
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย ช่องโหว่โครงการคนละครึ่ง PPN Fighter  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

แท็ก คำค้นหา