ประมวลภาพ อบรมนักข่าว”สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5

ประมวลภาพ อบรมนักข่าว”สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 5
30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2550 ณ นนนทีรีสอร์ท …
 

แท็ก คำค้นหา