ทำไมสื่อจึงควรหลีกเลี่ยงภาวะ(Echo Chamber)?ห้องแห่งเสียงสะท้อน“ไม่เปิดพื้นที่ให้เสียงที่ไม่เห็นตรงกันสามารถหลุดเข้ามาได้เลย”…

ทำไมสื่อจึงควรหลีกเลี่ยงภาวะ (Echo Chamber)? ห้องแห่งเสียงสะท้อน “ไม่เปิดพื้นที่ให้เสียงที่ไม่เห็นตรงกันสามารถหลุดเข้ามาได้เลย” Cognitive dissonance ตอกย้ำสิ่งที่คิดที่เชื่อและไม่เปิดรับสิ่งที่ขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกับความคิดความเชื่อนั้น ผลกระทบของ Echo Chamber …ห้องแห่งเสียงสะท้อน หรือ New Normal ของการเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมือง…ปรับอะไร เปลี่ยนอะไร ปรับทัศนคติเกี่ยวกับสังคมไทย พยายามเข้าใจพลวัตความเปลี่ยนแปลง และ “สร้างพื้นที่ตรงกลางเพื่อความเข้าใจและต้นทุนร่วมของสังคม มากกว่า ยั่วยุ ตีตรา และตัดสิน”:

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?” จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 18 ต.ค.63 ว่า “บริบทนิเวศสื่อไทย@2020 ที่พอจะสัมผัสได้และพูดในวันนี้คือ

อ.พิรงรอง P1

อ.พิรงรอง P2

อ.พิรงรอง P3

แท็ก คำค้นหา