สื่อกระแสหลักไม่ได้ทำให้บทบาททางสังคมมีความเข้าใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองได้อย่างลึกซึ้งด้วยเสียงที่น่าเชื่อถือและมีเหตุมีผลเท่าที่ควร…

“สื่อกระแสหลักไม่ได้ทำให้บทบาททางสังคมมีความเข้าใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองได้อย่างลึกซึ้งด้วยเสียงที่น่าเชื่อถือและมีเหตุมีผลเท่าที่ควร พูดถึงสื่อกระแสหลักต้องพูดให้มันชัดเจนว่าความหมายมันคืออะไร หมายถึงสื่อที่ทำงานอย่างมี ระบบ ทำงานอย่างมีหลักการที่อ้างอิงถึงเรื่องของหลักจริยธรรมอยู่ ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลที่รอบด้านมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และสำคัญมากกว่านั้นก็คือสื่อที่มีเหตุและผล เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุด ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้”

นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 (2557-2559) และ สมัยที่ 10 (2559-2561) “ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?” จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 18 ต.ค.63 ว่า

เทพชัย P1

เทพชัย P2

แท็ก คำค้นหา