ประเทศไทยอยู่ในบริบทที่แตกต่างจากประเทศอื่น ถ้าเราไปอ่านดูรายงานเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในหลายประเทศ..

ประเทศไทยอยู่ในบริบทที่แตกต่างจากประเทศอื่นนะถ้าเราไปอ่านดูรายงานเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียในหลายประเทศ จะพบว่าหลายประเทศเขามีข้อมูลออกมาเลยว่าไม่ใช้โซเชียลมีเดียทางด้านการเมือง แต่ประเทศไทยมันไม่ใช่ เราไปถึงจุดที่น่าอันตรายสำหรับวงการวิชาชีพก็คือว่า มันมีสื่อเลือกข้างเยอะขึ้น ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วง สื่อเลือกข้างผลักไสสังคมไปสู่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ เพราะตราบใดที่ความเป็นมนุษย์ของเราลดน้อยถอยลง เราพร้อมที่จะทำลายคนอื่นได้

นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ “ใครต้องปรับ อะไรต้องเปลี่ยน ในบริบทนิเวศสื่อ?” จัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 18 ต.ค.63 ว่า

ภัทระ P1

ภัทระ P2

แท็ก คำค้นหา