การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น รุ่น 1-2 ประจำปี 2550

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น รุ่น 1 ประจำปี 2550

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย อินเตอร์นิวส์

วันศุกร์ที่ 27 – จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2550

ณ บ้านสวนสายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

001-2
002-2
การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น รุ่น 2 ประจำปี 2550

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย อินเตอร์นิวส์

วันพฤหัสบดีที่ 2 – อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550

ณ บ้านสวนสายป่านรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

003-2
004-2

แท็ก คำค้นหา