ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย:ของดประกาศผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2562

 

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

เรื่อง  สมาคมฯ และ มูลนิธิแสงชัยฯ ของดประกาศผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2562

รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 (โดยกำหนดจัดงานในปี 2563)  เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ COVID-19 ได้แพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการดำเนินการจัดประกวดการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดข่าว-สารคดีทางวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย  สุนทรวัฒน์ มาตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในปี พ.ศ.2563 ซึ่งสมาคมฯ และ มูลนิธิฯ จะต้องจัดประกวดผลงานข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ ครั้งที่ 23/2562 นั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ COVID-19 ได้แพร่ระบาดและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย ส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการดำเนินการจัดประกวดการตัดสินรางวัลแสงชัย
สุนทรวัฒน์ สมาคมฯ และ มูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นในการงดประกาศผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2562

ในการนี้ สมาคมฯ และ มูลนิธิฯ ขอประกาศให้ทุกท่านเพื่อทราบถึงความจำเป็นของ สมาคมฯ และ มูลนิธิฯ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

17 กันยายน  2563

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่องรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย-แสงชัย

แท็ก คำค้นหา