โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลาและให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 17-20 ต.ค. 2562 และขอขอบคุณผู้ช่วยวิทยากรและพี่เลี้ยง จากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ซึ่งมาช่วยงานสมาคมฯ และโครงการฯ …ด้วยความสนับสนุนจากทุกท่านและจากทุกสถานีรวมทั้งกลุ่มทรู จึงทำให้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17 ประสบความสำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี

พร้อมกันนี้ในวันที่ 20 ต.ค. 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย คุณอมรภงค์ ราชะพริ้ง รองผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมมอบเกียรติบัตร ในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17 ประจำปี 2562 ให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 17-20 ต.ค. 2562 โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน จากทุกกระบวนการของงานข่าว มานำเสนอเป็นผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอผลงานกลุ่มให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินรางวัลพร้อมทั้งวิพากษ์และข้อเสนอเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการผลิตผลงาน

สำหรับผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานสื่อสารมวลชน ประกอบด้วย
-คุณธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ (Introduction / Conception)
-คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์ กรรมการ บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด (Script Writing)
-คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News (Convergence Media Multi-Platform)
-ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการสื่อสาร(ทักษะงานโปรดักชั่นแบบมืออาชีพ ถ่าย-ตัด-เล่าเรื่อง)
– คุณพิภพ พานิชภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อและรองผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การถ่ายภาพและการสื่อความหมายด้วยภาพในงานข่าว/สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และนิวมีเดียและการทำข่าวสไตล์ MOJO )
-คุณปิยณี เทียมอัมพร ผู้ประกาศข่าว-ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (33) (หลักการใช้ภาษาพูด/เสียง-ภาษาเขียนและการเปิดหน้ารายงานข่าวพิธีการ)
-คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (33) (เทคนิคการคิดประเด็นข่าว และการผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์)
-คุณธนานุช สงวนศักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ (การกำหนดประเด็นข่าว และการสื่อข่าว/ การเข้าถึงแหล่งข่าว)
-คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (33) (เทคนิคการเปิดหน้ารายงานข่าว ณ จุดเกิดเหตุ)
-คุณเนติพิกัติ ตังคไพศาล ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ ไทยรัฐทีวี (การผลิตและการนำอินโฟกราฟิก+Motion picture มาใช้ในงานข่าวและสารคดีเชิงข่าว)

*และวิทยากรเซอร์ไพรส์ คือ
-เพจอีจัน มาแชร์ประสบการณ์ในการผลิตข่าวออนไลน์ -คลิปที่ไหลต้องทำอย่างไร? เสน่ห์ของเรื่องที่นำเสนอคือ? การสร้างเส้นเรื่องและการ HOOK คนดู คนอ่านให้ได้ภายใน 3 วินาที
– ดร.จารุวัฒน์ นุ่นทอง มาแชร์ประสบการณ์เทคนิคการถ่ายและการนำเสนอเรียกคนดูคนชมคนอ่านให้หันมาสนใจกับชิ้นงานกับเทคนิค 3 Shot แรกต้อง GET TO THE POINT

ปิดท้ายภาคทฤษฏีในคืนวันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 23.30 น. ด้วยการวางแผนการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม- แต่ละกลุ่มประชุมกองบรรณาธิการ แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบและวางแผนการทำงาน – นำเสนอประเด็นและแนวทางในการทำงานของแต่ละกลุ่ม *โดยพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่ม ซึ่งมาจากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ และเคยผ่านการอบรมโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย*

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17 ระหว่างการอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงด้วยการผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ความยาว 3-5 นาที ภายใต้แนวคิด “ขยะเมืองกับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม” และเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมโครงการสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 17 ได้นำภาคทฤษฏีนำมาใช้ในการปฏิบัติจริงเหมือนการทำงานข่าว-สารคดีเชิงข่าวภาคสนาม…ทางสมาคมฯ ได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตผลงาน พร้อมทั้งให้โจทย์เพิ่มเติม ในขั้นตอน Pre/Pro/Post คือ

“ระหว่างลงพื้นที่” ต้องทำ
1.Facebook Live ความยาว 5-10 นาที เพื่อให้ผู้ชมมาติดตามผลงานชิ้นสมบูรณ์
2.Twittwer ให้ทวิต จำนวน 5-10 ชิ้น เพื่อสร้างให้คนสนใจมาติดตามชิ้นงานสมบูรณ์

“ช่วง Production”
1.ทำคลิปสั้นโปรโมทให้คนมาติดตามงาน (Teaser) ลงใน Youtube
2.ทำชิ้นงานเพื่อโปรโมทผลงานสมบูรณ์ลงใน Instragram

*ทุกความคิดสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานให้เหมาะสมกับลักษณะของ Platform และรักษาเวลาในการทำงาน ให้เหมือนกับทำงานมืออาชีพ ส่งงานให้ทันตามกำหนดออกอากาศ *โดยให้อัพโหลดผลงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ขึ้นบนยูทูป ภายในเวลาที่กำหนด

———————————————-

แท็ก คำค้นหา