แบบฟอร์ม ข้อตกลงความร่วมมือ…ช่วยเหลือด้านกฏหมาย-ทนายความ ในคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสื่อฯ

แบบฟอร์ม ข้อตกลงความร่วมมือ
“การรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการระหว่าง
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย”

สำหรับสื่อมวลชน ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฏหมาย-ทนายความ ในคดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสื่อฯ

E4433D20-D0FC-4504-8F07-CF2F8AC930A9

หมายเหตุ : สามารถส่งเอกสารแบบฟอร์มและเอกสารแนบอื่น ๆ ได้ที่

  • เมล thaibja@hotmail.com
  • ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  538/1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต 10300
  • หรือมาส่งด้วยตนเอง ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตรงข้าม รพ.วิชรพยาบาล ถนนสามเสน

เบอร์โทรติดต่อสอบถาม 02-243-8479

ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม  :  แบบฟอร์ม ข้อตกลงความร่วมมือด้านกฏหมาย

แท็ก คำค้นหา