หนังสือรายงานประจำปี 2562

page1 ชุดปกหน้า

หนังสือรายงานประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ANNUAL REPORT 2019 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

สื่อวิทยุโทรทัศน์ :  ถึงจุดจบ…หรือเริ่มต้นใหม่?
THAI BROADCASTING : END GAME or NEW GAME ? 

Content Part 1 : Interview สื่อวิทยุโทรทัศน์ ถึงจุดจบ หรือ เริ่มต้นใหม่ ?
(เปิดมุมมอง ทัศนะ แนวคิด ข้อเสนอแนะทางออกและวิธีการ / สัมภาษณ์พิเศษ มีเดียเอเจนซี่, นักวิชาการด้านสื่อ, ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย)

Content Part 2 : แถลงการณ์ / จดหมายเปิดผนึก

Content Part 3 :  ข้อบังคับและประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content Part 4 : ทำเนียบสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content Part 5 : กิจกรรมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(ช่วงเดือนกันยายน 2561-เดือนกันยายน 2562)

Content Part 6 : The Interview  Quotes

 

ดาวน์โหลดไฟล์ ANNUAL REPORT 2019 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

สามารถอ่าน E-Book หนังสือรายงานประจำปี 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ที่  : http://anyflip.com/bookcase/ptddc

หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เพื่ออ่าน E-Book

ดาวน์โหลด

 

 

 

แท็ก คำค้นหา