เวทีเสวนา “บทบาทสื่อกับกัญชาเสรี…เสพติดหรือรักษาโรค?”และพิธีมอบรางวัลและประกาศผลการตัดสิน รางวัลแสงชัยฯ # 22

“พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการตัดสิน รางวัลแสงชัยฯ # 22 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนข่าว”

ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์   เตรียมจัดงานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 9.30-15.30 น. ณ โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก

 กำหนดการ

งานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 28 เดือนมิถุนายน 2562   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่  ถนนรัชดาภิเษก

โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาคเช้า 10.00-10.30               ลงทะเบียน

10.30-12.00 น.             เวทีเสวนา “บทบาทสื่อกับกัญชาเสรี…เสพติดหรือรักษาโรค?”

วิทยากร       นพ.สำเริง แหยงกระโทก          ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทย

นายเดชา ศิริภัทร                     ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์             สื่อมวลชนและผู้ดำเนินเวทีเสวนา

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
——————————————————————

ภาคบ่าย

  1. 30 น. พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2561
    โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานในพิธี

13.30-13.35 น.             นายสมชาย กรุสวนสมบัติ คณะกรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

13.40-13.45 น.           วิดิทัศน์ปฐมบทและพัฒนาการรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 22 ปี 

13.45-14.20 น.          ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2561

                   -รางวัลข่าววิทยุยอดเยี่ยม และ รางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม

-รางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเชิงสืบสวนและรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น

-รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 3 ประเภทคือ

  1. รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
  2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
    3. รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม

14.20-15.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศและกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้                ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัล   

           – จบงานพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ

 

Poster sangchai awards

แท็ก คำค้นหา