แต่งตั้งสมชาย เป็นที่ปรึกษา และหนุนทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยแต่งตั้ง “สมชาย” เป็นที่ปรึกษา
หนุนการทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันนี้ (31 ตุลาคม 2549) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3 สมัยที่ 5 / 2549 โดยนายสมชาย แสวงการ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยวาระสำคัญที่พิจารณาคือการที่นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสมชาย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างการทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติและการทำงานของสมาคมฯ ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่จะต้องติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและฝ่ายต่างๆ ในสังคมได้โดยอิสระต่อไป

“ที่ผ่านมา มีการแสดงความเห็นหลากหลายทั้งจากสมาชิก ที่ปรึกษาและเพื่อนพ้องสื่อมวลชน ทั้งสนับสนุนและมีความเห็นแตกต่างกัน ซึ่งเราก็รับฟังและยินดี ที่มีการพูดจากันอย่างกว้างขวาง โดยมาร่วมกันหาทางออกที่เป็นความเห็นชอบจากทุกฝ่าย และเชื่อว่าทุกคนทำด้วยเจตนาที่ดีเหมือนกัน เพื่อผลักดันเรื่องการปฏิรูปสื่อ และยืนยันเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม”

ที่ประชุมรับทราบการตัดสินใจดังกล่าว และมีมติเชิญนายสมชาย แสวงการ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมกับเห็นชอบให้การสนับสนุนนายสมชาย ไปทำหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมอบหมายนายเถกิง สมทรัพย์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ รักษาการนายกสมาคม โดยนัดหมายประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระเร่งด่วน เพื่อแต่งตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

31 ตุลาคม 2549

แท็ก คำค้นหา