“หน้าที่สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์รัฐบาล”

“หน้าที่สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์รัฐบาล”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แถลงจุดยืนต่อกรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้สื่อโทรทัศน์สถานีต่างๆ เตรียมตัวลงพื้นที่เพื่อนำเสนอข่าวและสกู๊ปข่าวพิเศษภารกิจของรัฐมนตรีแต่ละท่านระหว่างลงพื้นที่ในการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. 2560 นั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่าเป็นเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนและเป็นการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งและการควบคุมของรัฐบาล เพราะสื่อมวลชนไม่ได้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้รัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น แต่หน้าที่ของสื่อมวลชนคือ นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

สมาคมฯ ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าวของ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ว่าอาจเป็นการคุกคามและแทรกแซงสื่อ และไม่เห็นด้วยกับการขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนลงพื้นที่ปฏิบัติติดตามนำเสนอข่าวและผลิตสกู๊ปพิเศษให้กับรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่แต่ละท่านตามที่ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือมา

—————————————————
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ยืนยันหน้าที่สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์รัฐบาล

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีหนังสือจากกรมประชาสัมพันธ์ส่งถึงบรรณาธิการสื่อมวลชนทุกแขนง เรื่องเชิญประชุมเตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดนครราชสีมาตามที่เนื้อหาในหนังสือระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ พบปะประชาชนและประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560

เพื่อให้การรายงานข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชน รวมทั้งให้สื่อมวลชนทุกแขนงมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเตรียมการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ โดยมี พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน

โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนแต่ละสถานีให้ช่วยติดตามผลิตสกู๊ปพิเศษภารกิจของรัฐมนตรีแต่ละท่านระหว่างการลงพื้นที่ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 นั้น ถึงแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้แต่ละสถานีโทรทัศน์ใช้ไมค์ประจำช่องของแต่ละช่องเพื่อนำผลงานที่แต่ละสถานีผลิตไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ทางเอ็นบีที (NBT) โดยทางเอ็นบีทีจะกำหนดคิวออกอากาศไว้ให้ในลักษณะสดหรือเทป

และทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อ้างว่า เป็นการทำงานร่วมกันกับแบบบูรณาการ เพราะรัฐบาลอยากให้ประชาชนได้ทราบถึงผลงานของคณะรัฐมนตรีทุกคนลงที่ลงพื้นที่และติดตามงานช่วยเหลือประชาชน นั้น

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่าเป็นเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นการแทรกแซงการทำงานของสื่อมวลชนและเป็นการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งและการควบคุมของรัฐบาล เพราะสื่อมวลชนไม่ได้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้รัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น แต่หน้าที่ของสื่อมวลชนคือ นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

สมาคมฯ ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าวของ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ว่าอาจเป็นการคุกคามและแทรกแซงสื่อ และไม่เห็นด้วยกับการขอความร่วมมือให้สื่อมวลชนลงพื้นที่ปฏิบัติติดตามนำเสนอข่าวและผลิตสกู๊ปพิเศษให้กับรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่แต่ละท่านตามที่ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือมา

17 สิงหาคม 2560
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

17-08-2560 TBJA ยืนยันหน้าที่สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์รัฐบาล

 

แท็ก คำค้นหา