ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 18/2562

ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 18/2562 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ

            นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2562 เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ไปแล้วนั้น

ในนาม คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนหลัก คือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้สนับสนุนทีมวีไอพี และ ผู้สนับสนุนทีมทั่วไป และนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมฯ จะนำไปเป็นทุนใช้จ่ายและจัดกิจกรรมสมาคมฯ อันได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในวิชาชีพสื่อ / นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลกำไรรวมทั้งทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก สมาคมฯ

สำหรับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมฯ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 ประกอบด้วย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) , สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) , การประปานครหลวง ,บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนก๊วนกอล์ฟทีม VIP ประกอบด้วย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด , ธนาคารธนชาต และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนทีมทั่วไป คือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ,บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) , สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) , สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , ธนาคารออมสิน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , สถานีโทรทัศน์ ไทยรัฐทีวี และสถานีโทรทัศน์ ONE HD

รวมทั้ง สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สนับสนุนตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ 1 รางวัล และตั๋วเครื่องบินในประเทศ 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง, บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนตั๋วเครื่องบินเส้นทางในประเทศ 2 รางวัล ๆ ละ 2 ที่นั่ง, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม และ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด สนับสนุนเครื่องดื่มสำหรับนักกอล์ฟ

_MG_8315

S__13910039

_MG_8131

_MG_8347

_MG_8348

_MG_8349

_MG_8353

_MG_8627

S__13910023

S__13910031

 

 

แท็ก คำค้นหา