สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การออกอากาศรายการตอบโจทย์

logotbjaweb

 

แถลงการณ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เรื่อง การออกอากาศรายการตอบโจทย์

ตอน “สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ของ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

จากการนำเสนอรายการตอบโจทย์ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงในทางสังคมและส่งผลให้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสชะลอการออกอากาศ รายการตอบโจทย์ ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ออกไปก่อนเนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางมาร้องเรียนและยื่นข้อเสนอต่อผู้บริหารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้ระงับการออกอากาศ

ต่อมาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้นำเทปบันทึกรายการตอบโจทย์ ตอบ “สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ 5 กลับมาออกอากาศใหม่ในคืนวันจันทร์ที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ของ ส.ส.ท. ได้วินิจฉัยข้อร้องเรียนแล้วเห็นสมควรให้มีการเยียวยาผู้ชมรายการโดยการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยเร็ว

ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอสนับสนุนและชื่นชมการตัดสินใจดังกล่าว และเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการทำหน้าที่อย่างมีเสรีภาพและมีความรับผิดชอบควบคู่กันไป

อย่างไรก็ตาม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เห็นว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใด ๆ ของสื่อมวลชนซึ่งเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว จำเป็นจะต้องมีความรอบคอบ ระมัดระวัง ใช้ทั้งศิลปะและองค์ความรู้ในการนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในสังคม

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณภาคประชาชนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์และปราศจากความรุนแรง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ เพราะการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสหรือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องเป็นทีวีสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะอย่างแท้จริง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายในการทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสื่อมวลชนทุกแขนง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอสนับสนุนให้สื่อมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่างซี่อสัตย์ในวิชาชีพ ซึ่งนอกจากต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนแล้ว สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วย เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

19  มีนาคม 2556

แท็ก คำค้นหา