ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

 ประเภท เรื่อง ทีม มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
รางวัลดีเด่น งานล้นมือ เด็กไทยพึ่ง “ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน”  ข่าวกำแพงแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลชมเชย
ลมหายใจของป้ายภาพยนตร์เขียนมือ  ปลดนี่    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย
เกม มหันตภัยใกล้ตัว เรื่องผ่านเลนส์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย วิบากกรรม‘ท่องเที่ยวไทย’ The Crystal Grid มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  4 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น วิถีประมงเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง บ้านเลขที่6 Production   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย วิถีแห่งการเกื้อกูลของมันนิและชาวบ้านโหล๊ะหาร แมวเอ๋ยแมวเหมียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย ซั้ง ต่อลมหายใจชาวประมง DESTINY มหาวิทยาลัยรังสิต
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น ลากพระทางน้ำ หมันๆ Team   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย ลมหายใจของป้ายหนังเขียนมือ ปลดนี่  จาก  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
รางวัลดีเด่น MicroPlastic  มากะน้ำ  มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทข่าวทั่วไป
รางวัลดีเด่น Everyone can do art เหนือมังกร789 มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย คนไร้บ้าน (เงามืด) กลางเมือง สายฟ้าผ่าเปรี้ยง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

 

แท็ก คำค้นหา