“คู่มือการใช้สมาร์ทโฟนในงานข่าวและงานด้านวารสารศาสตร์”

“คู่มือการใช้สมาร์ทโฟนในงานข่าวและงานด้านวารสารศาสตร์”
*ตีพิมพ์ในหนังสือรายงานประจำปี สมาคม​นักข่าววิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ เผยแพร่เมื่อ ก.ย. 2561*
**สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้แปลจากต้นฉบับ Mobile Journalism Manual :The guide for reported and newsroom *
และได้รับอนุญาตเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่แสวงหาผลกำไร ***
*เครดิตที่มา http://www.mojo-manual.org/* http://www.mojo-manual.org/

ดาวน์โหลดเอกสาร  คู่มือการใช้สมาร์ทโฟนในงานข่าวและงานด้านวารสารศาสตร์

แท็ก คำค้นหา