เรื่องที่คนทำสื่อทุกคนต้องรู้ ….

ปกเสวนาประชุมใหญ่2561

เรื่องที่คนทำสื่อทุกคนต้องรู้
“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” มีความหมายต่ออนาคตของวงการสื่อสารมวลชนไทยอย่างไร
จะทำให้สื่อมวลชนมีความรับผิดชอบมากขึ้นจริงหรือไม่ และที่สำคัญกว่านั้นจะทำให้สังคมมีความเชื่อถือในระบบการกำกับดูแลกันเองของสื่อแค่ไหน

หาคำตอบได้ในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น …..“กฎหมายจริยธรรมสื่อ ควบคุมหรือส่งเสริม?” ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 12.30–16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก

ร่วมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ:

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี อนุกรรมการจัดทำร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อนุกรรมการจัดทำร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมฯ

42424619_1382670995203826_1752038909476339712_n

แท็ก คำค้นหา