ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว”สายฟ้าน้อย”รุ่นที่ 16 …

แบนเนอร์สายฟ้าน้อย

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาและต้อนรับเข้าสู่ก้าวแรกของการเป็นนักข่าวมืออาชีพ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 16 … โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 64 คน ตามประกาศรายชื่อ
* สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้
1.ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ต้องอยู่จนครบวันอบรม โดยวันแรกให้มาเจอกันที่อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 1
เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00-8.30 น.
– การเดินทางมาอาคารทรูทาวเวอร์ : หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ให้ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกทางออกที่ 2 เดินตรงไปทางซ้าย ประมาณ 200 เมตร (หรือนั่งจักรยานยนต์รับจ้าง)
2.วันแรกให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่ชุดนักศึกษาแต่งการถูกต้องตามระเบียบ รองเท้าหุ้มส้น
พร้อมกระเป๋าเดินทาง เจอกันที่อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 1 (ถนนรัชดาภิเษก)
3.วันอบรมให้ใส่ชุดไปรเวท เน้นสุภาพ ไม่ใส่ขาสั้น+กระโปรงสั้น
4.สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด ให้เก็บตั๋วรถทัวร์ (ชั้น 3 / ป.2) หรือรถไฟ (ไม่ใช่ชั้น 1) เพื่อมาเบิกค่าเดินทางกับสมาคมฯ ได้
– กรณีอยู่ปริมณฑล ดูความเหมาะสมอีกครั้ง (ให้เก็บตั๋วมาก่อน – ถ้ามี)
5.ให้นำอุปกรณ์ที่สามารถนำมาได้พร้อมสายโหลดมาด้วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ (ถ้ามี)
6.หากมีโรคประจำตัวให้นำยารักษาโรคส่วนตัวมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
7. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมข้อมูล –ประเด็นข่าว-สารคดีเชิงข่าวสำหรับลงพื้นที่เพื่อผลิต สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งสามารถนำเสนอผ่านมัลติแฟลตฟอร์ม
ในธีม “ชีวิตคนเมือง”
8.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โทรศัพท์ 086 522 4288 หรือ 02 243 8479

9.รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมทางสมาคมฯ จะติดต่อโดยตรงไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาโดยตรง

001

002

003

แท็ก คำค้นหา