ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ ด้านการสืบสวน (Investigative TV Journalists Training)

logotbjanewweb

    ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ ด้านการสืบสวน (Investigative TV Journalists Training) มีทุนอบรมฟรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ 19 ส.ค. 61 จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 22 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1.นายนำโชค บุญชู สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

2.นายเจษฎา ต้นจำปา สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

3.นายอิทธิพล เอี่ยมเชย สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

4.นายนิติศาสตร์ โพธิพิทักษ์ ช่องวัน 31 HD

5.นางสาวกีรติ ภู่ระหงษ์ ช่องวัน 31 HD

6.นายฉัตรชัย เนียมลาภเนื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

7.นายวิทวัส ปาลอินทร์ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD

8.นางสาว อัญชลี พุทธวงษ์สถานีโทรทัศน์ BBTV

9.นายนพพร ทาทาน พะเยาทีวี

10.นายณัฐดนัย นะราช อิสระ

11.นางสาวสุภาพร ศรีหาวงศ์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

12.นางสาวสุภัชชา อินทรฤทธิ์ สถานีโทรทัศน์นิวทีวี 18

13.นายสุเมธ มะปรางหวาน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

14.นายสานนท์ เจริญพันธุ์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง โมโน 29

15.นางสาวพิมพ์ภัทรา วิริยะสัจจะจิตร สถานีโทรทัศน์ ช่อง โมโน 29

16.นายฉัตรชัย เจริญธำมรงค์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

17.นายวรกร เข็มทองวงศ์ สำนักข่าวไทยโค๊ด

18.นายภัชศุ ฐิตะรภัส อิสระ

19.นางสาวกัญธนา ซาวงศ์ ร้อยเอ็ดทีวีออนไลน์ / นสพ.พิราบข่าว

20.นายศราวิน สุสิงห์ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

21.นางสาวรัชดาภรณ์ ม่วงทำ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

22.นายชณะกฤช อิ้ววังโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคใต้

*หมายเหตุ ผู้รับทุนจะต้องอยู่ร่วมตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 คืน* หรือหากมีความจำเป็นเร่งด่วนระหว่างการฝึกอบรมจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่สำคัญ กรุณาแจ้ง สมาคมฯ เพื่อทราบด้วย* มิฉะนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ทั้ง 3 วัน

FE318A62-95D3-46A5-BA6C-A4FB3B8E8CB1

62C0953B-8256-4F9F-A0B8-DA5D16214E56

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา