สำเร็จ​ลุล่วงด้วยดีกับ “INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP”

38614763_1330458747091718_8531821081734938624_n

สำเร็จ​ลุล่วงด้วยดีกับ “INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP” … โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ​ การนำเสนอ​ข่าวและการ​รายงาน​ข่าวโทรทัศน์​ขั้น​พื้นฐาน​สำหรับ​ผู้​สื่อข่าว​-ช่างภาพและผู้ผลิต​สื่อ​ออนไลน์​ จัดโดย สมาคม​นักข่าว​วิทยุ​และ​โทรทัศน์​ไทย​ ร่วมกับ​กองทุน​พัฒนา​สื่อปลอดภัย​และสร้างสรรค์​ ระหว่าง 3-5 ส.ค. 61

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อดำเนิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ INTRODUCTION NEWS REPORTING WORKSHOP จำนวน 22 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มทักษะด้วยโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน” (Introduction News Reporting) ให้กับผู้สื่อข่าวและช่างภาพและผู้สนใจทั่วไปเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำข่าวเชิงข่าวโทรทัศน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีจริยธรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการทำให้ข่าวโทรทัศน์ หรือ คลิปวิดีโอ รวมทั้ง การ Live การ Steaming

และ คุณ​สายสวรรค์​ ขยันยิ่ง ให้เกียรติ​เป็น​วิทยากร​ในหัวข้อ​”การใช้ภาษา​พูด ภาษา​เขียน และการเปิดหน้ารายงานข่าวพระราชพิธี​-ข่าวพิธีการ ในโครงการ​ฝึกอบรม​เชิง​ปฏิบัติการ​การนำเสนอ​ข่าว​และการ​รายงาน​ข่าว​ขั้น​พื้นฐาน​สำหรับ​ผู้​สื่อข่าว​และ​ช่างภาพ​และสื่อ​ออนไลน์​ เมือช่วงเช้าวันเสาร์​ที่ 4 ส.ค. 61 พร้อมกัน​นี้ยังมี คุณณัฐพงศ์ พรหมเพชร บรรยายในหัวข้อ การถ่ายและบันทึกภาพ​ข่าวพิธีการ และพิธีต่างๆ

 

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

38223038_1327450510725875_3093357432240340992_n 38404601_1328778840593042_7237106768063496192_n 38411958_1328779050593021_1499173779371196416_n 38446369_1330458787091714_7014063249456889856_n 38454878_1328779017259691_3210404246063153152_n 38614763_1330458747091718_8531821081734938624_n

 

แท็ก คำค้นหา