โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับผู้สนใจการทำข่าวเชิงลึก เชิงสืบสวน ทุนอบรมฟรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับผู้สนใจการทำข่าวเชิงลึก เชิงสืบสวน ทุนอบรมฟรี ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ 19 ส.ค. 61
**ปิดรับใบสมัคร 10 ส.ค. 61 เวลา 18.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 13 ส.ค. 2561 *ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibja.org
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเชิญสมัครเข้ารับทุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ ด้านการสืบสวน (Investigative TV Journalists Training) โดยได้รับการจัดสรรเงินจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อดำเนิน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ ด้านการสืบสวน (Investigative TV Journalists Training) ให้กับ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ จากสถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงสำนักข่าวออนไลน์จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักข่าว ช่างภาพข่าวโทรทัศน์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำทักษะ เทคนิค ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการฝึกอบรมการทำข่าวเชิงสืบสวน ไปใช้ประโยชน์ในการทำข่าว เพราะวิธีการทำข่าวเชิงสืบสวน สามารถนำไปใช้กับการทำข่าวทุกๆ ประเภทได้ด้วย รวมทั้งส่งเสริม จริยธรรมในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการทำให้ข่าวโทรทัศน์ หรือ คลิปวิดีโอ รวมทั้ง การ Live Streaming ผ่านสื่อโซเซียล ที่นำเสนอออกมานั้น มีมาตรฐานทางวิชาชีพ
***ส่งเอกสารใบสมัครและรายละเอียดมาที่
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แฟกซ์ 02 243 8489
Email: thaibja@hotmail.com

1947A31C-4300-4411-BB2A-2A9DC1AA3400

D18397CA-A838-4E74-94D7-98AF700D7F42

193AD22C-4E8E-4FA9-8A55-D995177AE573

B9191F6A-BB89-4BCE-AD80-078FFE0E289D

5A54BC5F-9208-4243-94F7-A433F695DA97

DBA3E80F-9143-47E5-B7DA-FC9114D5544E

แท็ก คำค้นหา