ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน Introduction NEWS Reporting Workshop

logotbjaweb

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สื่อข่าวและช่างภาพข่าวโทรทัศน์ Introduction NEWS Reporting Workshop ในวันที่ 3-5 ส.ค. 2561 จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 20 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

*หมายเหตุ ผู้รับทุนจะต้องอยู่ร่วมตลอดระยะเวลาการอบรม 3 วัน 2 คืน* มิฉะนั้นท่านจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ทั้ง 3 วัน
————————————————————
1.นายนฤทธิ บุญนิ่ม สถานีโทรทัศน์ ONE HD

2.นายชณะกฤช อิ้ววังโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศูนย์ข่าวภาคใต้

3.นายวรกร เข็มทองวงศ์ สำนักข่าวไทยโค๊ด

4.นางสาวพจนารถ ธนะธนากุล สำนักข่าวไทย บมจ อสมท

5.นางสาวชญาภา ภักดีศรี สถานีโทรทัศน์ TNN 24

6.นางสาวพรภัสสร สุขะวัฒนะ สถานีโทรทัศน์ TNN 24

7.นางสาวสุชาดา ศิริคง สถานีโทรทัศน์ TRUE4U

8.นางสาว วราพร อัมภารัตน์ สถานีโทรทัศน์ TRUE4U

9.นายชานนท์ แสนสวย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7

10.นางสาวอุษา หงษ์ขาว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7

11.นางสาวชลิตา สร้อยเสพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

12.นายภูพนา ยงสูงเนิน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

13.นางสาวผานิต ฆาตนาค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

14.นางสาวปณิดดา เกษมจันทโชติ บริษัท อะแดป ครีเอชั่น(ไทยแลนด์)จำกัด

15.นายภัชศุ ฐิตะรภัส อิสระ

16.นางสาวโสภิดา ยุทธศรีมาลา สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ออนไลน์)

17.นางสาวอุษา เอี่ยมสุวรรณ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18.นายพรมรินทร์ สัพโส สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

19.นายสุพมาศ พรหมมาส ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่/ภาคใต้

20.นางสาวหทัยพรรณ โถดี บริษัทเวิร์ด เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น(วีทีวี)

37695284_1313698698767723_2798022991202484224_n

37647007_1313698788767714_7107871764767571968_n

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เพจ Facebook สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

*** ทั้งนี้รบกวนผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุน ฯ ทุกท่าน ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆทางเมลของท่านด้วย***

แท็ก คำค้นหา