ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 17/2561

ป้ายต้อนรับส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 17/2561 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ ด้านต่างๆ

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2561เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ไปแล้วนั้น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบพระคุณ คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ผู้สนับสนุนหลัก และ ผู้สนับสนุนทีมวีไอพี และ ผู้สนับสนุนทีมทั่วไป และนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมฯ จะนำไปเป็นทุนใช้จ่ายและจัดกิจกรรมสมาคมฯ อันได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในวิชาชีพสื่อ / นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบูรณการด้านสื่อ และ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก สมาคมฯ
สำหรับผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมฯ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 คือ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันและสนับสนุนก๊วนกอล์ฟทีม VIP ประกอบด้วย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด , บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
และทีมทั่วไป คือ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน),สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)/, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), ธนาคารออมสิน, สถานีโทรทัศน์ MONO 29 และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)ข่าว01ข่าว02

แท็ก คำค้นหา