ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ กสทช. คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่บริษัท ไทยทีวี จำกัด

edit001

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ กสทช. คืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่บริษัท ไทยทีวี จำกัด ในงวดหลังจากบริษัทฯ บอกเลิกสัญญาการประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

001

002

ที่มา เอกสารข่าวศาลปกครอง (13 มีนาคม 2561)

แท็ก คำค้นหา