แถลงการณ์ เรื่องเตรียมจัดเวทีเพื่อสะท้อนมุมมองสื่อในการหาทางออกกรณีข้อพิพาทไทย-กัมพูชา วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 16:5

จากสัปดาห์ที่แล้ว นายกสมาคมฯและกรรมการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เดินทางไปพบตัวแทนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเวทีกลางซึ่งสมาคมฯ พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อให้มีการสื่อสารและให้ข้อมูลกับสาธารณะอย่างรอบด้าน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเปิดให้แต่ละฝ่ายได้ตอบข้อซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนในกรณีพิพาทเขตแดนไทยและกัมพูชา ปรากฎว่า ข้อเสนอของสมาคมฯ ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างเอกฉันท์จากทั้งสองฝ่ายในด้านรูปแบบที่สมาคมฯเสนอให้เป็นการคุยในเวทีเดียวกัน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ยังยืนยันเจตนารมณ์ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสื่อ ที่ต้องการให้มีพื้นที่กลางเพื่อให้สองฝ่ายหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อสังคมและต่อสาธารณะอย่างรอบด้านซึ่งถือเป็นภารกิจและบทบาทหนึ่งของสื่อมวลชน เพราะเชื่อมั่นว่า ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ประชาชนคนไทยตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หากแม้จะมีความเห็นที่แตกต่าง ก็สามารถอธิบายเหตุผลประกอบและยอมรับความแตกต่างดังกล่าวได้ เพื่อนำไปสู่การแสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน

อย่างไรก็ตามสมาคมฯ เห็นความสำคัญของการต้องมีเวทีพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านต่อกรณีข้อพิพาทดังกล่าวให้สังคมได้รับรู้ จึงกำหนดจัดเวทีเสวนา“ทางออกกรณีไทยและกัมพูชาในมุมมองสื่อ” โดยจะเชิญผู้แทนสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านไทยและกัมพูชามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง ในวันเสาร์ที่ 26 ก.พ. 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ถ.สามเสน  ต่อไป

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
21 กุมภาพันธ์ 2554

แท็ก คำค้นหา