ขอเชิญร่วมงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

bannerประกวดสายฟ้าน้อย13

กำหนดการ

งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ห้องประชุมชั้น 3 ณ อาคารสมาคมนักข่าว (ตรงข้าม ร.พ.วชิระ) ถนนสามเสน

……………………………………………………………………………………

13.00 น.                        ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

– พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

 

13.30 น.                        พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

โดย       นายสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี                นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 7

นางสาวสรัญธร แก้วเวียงชัย          นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 10

 

13.30 – 13.40 น.            เข้าสู่พิธีมอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

– วิดิทัศน์ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย 

และรวมผลงานรางวัลสายฟ้าน้อยในทุกปีที่ผ่านมา

 

13.40 – 13.50น.            คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม   เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– กล่าวเปิดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13

 

13.50-14.00 น.               -วิดิทัศน์ผลงานเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13

                                    และความเห็นคณะกรรมการระหว่างการประชุมตัดสินรางวัล

14.00 – 15.00 น.            เปิดเวทีความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลถึงหลักเกณฑ์ กฎกติกา

                                             ในการพิจารณาตัดสินรางวัล ความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน    

โดย       นายสุรชา บุญเปี่ยม                     ผู้ควบคุมการบริหารการผลิตรายการข่าว

สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน                ผู้เชี่ยวชาญประจำกองบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ TNN24

ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ                อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายเดชา  รินทพล                       ผู้จัดการ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM.106 Mhz.

ดำเนินรายการโดย    นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์             นักสื่อสารมวลชนอิสระ

 

15.00 – 16.30 น.            พิธีการประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13 ประจำปี 2560    

                                    และพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ

วิดิทัศน์ ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

โดย      คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม            เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม      ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กร

และประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ถ่ายภาพร่วมกัน …..จบงาน

16-12-60 กำหนดการ งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 13

แท็ก คำค้นหา