“ยึดหลักเสรีภาพ พัฒนาบุคลากร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพาะบ่มจริยธรรม นำศรัทธากลับสู่วิชาชีพ”

003

“ยึดหลักเสรีภาพ พัฒนาบุคลากร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพาะบ่มจริยธรรม นำศรัทธากลับสู่วิชาชีพ” คือ พันธกิจ สมาคมฯ จากการประชุมยุทธศาสตร์ เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 10 ได้ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ โดยมีการระดมความคิดเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ ระยะสั้นและระยะยาวของสมาคมฯ โดยพันธกิจของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จากการระดมความคิดในครั้งนี้คือ ยึดหลักเสรีภาพ พัฒนาบุคลากร ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพาะบ่มจริยธรรม นำศรัทธากลับสู่วิชาชีพ ส่วนวิสัยทัศน์ คือ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ
“สำหรับเป้าหมายของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้สรุปไว้ในพันธกิจที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เมื่อได้คุยถึงภารกิจว่าจะทำอะไรบ้างก็กลับมาดูที่พันธกิจสมาคมฯ ซึ่งไม่ใช่เป็นพันธกิจที่ ลอย ๆ แต่เป็นพันธกิจที่มีการวางแผนงานรองรับ เพื่อให้พันธกิจเหล่านี้เป็นความจริงได้ ในเรื่องของเสรีภาพ ต้องต่อสู้เรื่องปฏิรูปสื่อซึ่งเป็นภารกิจต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากร อย่างน้อยมี 2 โครงการใหญ่และโครงการย่อย ๆ ที่จะยกระดับบุคลากรในวงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสู้กับ Fake News ส่งเสริมโซเชียลมีเดียที่รับผิดชอบและมีคุณภาพเพาะบ่มจริยธรรม อยู่ในส่วนพัฒนาบุคลากร มีการทำหนังสือเพื่อเป็นแนวทางและคู่มือในการทำข่าวที่เกี่ยวกับจริยธรรมและวิชาชีพ สุดท้ายถ้าทำได้จะนำมาสู่ ความน่าเชื่อถือทำให้สังคมไทยมองว่าสื่อก็ไม่ได้แย่ มีความรับผิดชอบส่งเสริมและทำให้เรารู้ทัน Fake News”

“ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการทำงานของคณะกรรมการสมาคมนักข่าวฯ สมัยที่ 10 ซึ่งจะหมดวาระในเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี) ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงใช้โอกาสนี้ระดมสมองเพื่อดำเนินการหลายๆ เรื่องที่รออยู่ในปีหน้า เพื่อเป็นรากฐานที่จะให้กรรมการชุดใหม่ได้เดินหน้าต่อไป ปีหน้า ( พ.ศ. 2561) คงจะเป็นปีที่มีความท้าทายไม่แพ้ปีที่ผ่าน ๆ มา ในปีหน้าการแข่งขันด้านข่าวโทรทัศน์จะมีมากขึ้น เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจจะเห็นการกลับตัวขององค์กรและสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่าง ๆ ทั้งในด้านบุคลากรและเนื้อหา และคาดว่าน่าจะเห็นการทำข่าวที่แข่งขันกันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นจริงในปลายปีหน้า ข่าวทางด้านการเมืองจะเข้มข้นขึ้น “ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าว

004

002

001

 

แท็ก คำค้นหา