ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษา ผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15

saifanoi end 2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษา ผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15 จำนวน 64 คน จาก 43 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการนำเสนอผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 3 นาที ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วยการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการผลิต ณ จังหวัดนครนายก

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 15 จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 2560
พิธีมอบเกียรติบัตร โดย คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ คุณพิมลวรรณ ศิริวงศ์งาน ผอ.ด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

saifanoi end 256001

saifanoi end 256002

แท็ก คำค้นหา