โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

saifanoi ปก 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจำนวน 64 คน จาก 43 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จากภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในระยะเวลา 4 วัน 3 คืน จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักข่าว ช่างภาพ สื่อมวลชนมืออาชีพ

ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2560 โดย คุณพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการ สมาคมฯ และ คุณพิมลพรรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผอ. ด้านสื่อสารองค์กรและ ปชส.การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

กระบวนการเรียนรู้หัวข้อแรกเริ่มจาก “OTT กับนิเวศสื่อและผลกระทบต่อทีวีโดยรวม” โดย คุณสรรเสริญ สมัยสุต กก.ผจก. บริษัท ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด

ต่อจากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 เพื่อศึกษาระบบและกระบวนการดำเนินการออกอากาศทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง33 ช่อง28 และช่อง13 และปิดท้ายด้วย การศึกษาดูงานสถานีวิทยุครอบครัวข่าว สทร.106 แล้วเดินทางสู่จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติผลิตสารคดีเชิงข่าว 3 นาที ภายใต้แนวคิด ” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

saifanoi 256001 saifanoi 256002 saifanoi 256003 saifanoi 256004 saifanoi 256005 saifanoi 256006 saifanoi 256007 saifanoi 256008

แท็ก คำค้นหา