ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 15

saifahnoi15

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 15

ประกาศรายชื่อนิสิต/นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก ก้าวสู่ก้าวแรกของการเป็นนักข่าวมืออาชีพ เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15 จำนวน 66 คน จาก 45 สถาบันการศึกษา ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน#รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสายฟ้าน้อยรุ่นที่15 ตามไฟล์แนบด้านล่าง *(หมายเหตุ การประกาศรายชื่อและมหาวิทยาลัยเรียงตามลำดับของการส่งเอกสารและใบสมัคร)*

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 66 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะด้าน Broadcasting และสื่อใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นนักข่าว นักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ
โดย สมาคมฯ ได้ทำการเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 และ ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560***

โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก 2 รูปแบบ คือ
แบบที่1 สมัครโดยโควต้า มหาวิทยาลัย (โดยสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาส่งเข้าร่วมโครงการ)
แบบที่ 2 สมัครตรง (โดยนิสิตนักศึกษาแสดงความประสงค์สมัครด้วยตัวเอง ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจาก
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการสมัคร / ความคาดหวังจากการร่วมโครงการฯ / เป้าหมายในการประกอบอาชีพ และ แนวคิดทัศนะมุมมองของเนื้อหาในบทความ “บทบาทหน้าที่ของคนข่าวทีวีในยุคโซเซียลมีเดีย”

*ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คุณสมบัติทุกอย่างจะต้องครบและผ่านตามเกณฑ์พิจารณาของคณะกรรมการจากมาตรฐานข้างต้น*

ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15
ตามรายชื่อดังนี้ (*กรุณาดูไฟล์ภาพประกอบ) และรายชื่อด้านล่าง
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 15 จะต้องเตรียมตัวดังนี้

1.ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดนครนายก ต้องอยู่จนครบวันอบรม โดยวันแรกให้มาเจอกันที่กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปพร้อมกันโดยรถบัส

2.วันแรกให้ใส่ชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น มาพร้อมกระเป๋าเดินทาง เจอกันที่อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 1 (ถนนรัชดาภิเษก) *** หากเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ให้ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ออกทางออกที่ 2 เดินตรงไปทางซ้าย ประมาณ 200 เมตร (หรือนั่งจักรยานยนต์รับจ้าง)

3.ลงทะเบียนเวลา 8.00-8.30 น. ที่อาคารทรูทาวเวอร์

4.วันอบรมให้ใส่ชุดไปรเวท เน้นสุภาพ ไม่ใส่ขาสั้น+กระโปรงสั้น

5.สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด ให้เก็บตั๋วรถทัวร์ (ชั้น 3 / ป.2) หรือรถไฟ (ไม่ใช่ชั้น 1) มาเบิกกับทางสมาคมฯ ได้ – กรณีอยู่ปริมณฑล ดูความเหมาะสมอีกครั้ง (ให้เก็บตั๋วมาก่อน – ถ้ามี)

6.ให้นำอุปกรณ์ที่สามารถนำมาได้พร้อมสายโหลดมาด้วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้ามี

7.ยารักษาโรคส่วนตัว (กรณีมีโรคประจำตัว)

8.เตรียมข้อมูล –ประเด็นข่าวสำหรับลงพื้นที่ จ. นครนายก

9.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยโทรศัพท์ 086 522 4288 หรือ 02 243 8479

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม อบมรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15-2560_Page_1ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม อบมรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15-2560_Page_2ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม อบมรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15-2560_Page_3

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม อบมรมนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15-2560

***** ตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมไได้จาก เพจ Facebookสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา