อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งจดหมายถึงองค์กรวิชาชีพสื่อ “การนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว”

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งจดหมายถึงองค์กรวิชาชีพสื่อ

เรื่อง การนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว

โดยอ้างถึง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เชิญหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งองค์กรวิชาชีพสื่อเพื่อหารือตามบัญชานายกรัฐมนตรี กรณีการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องจากผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ตามกฎหมาย และละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะหน่วยงานหลักของฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคุ้มครองและสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน พบว่าสื่อมวลชนบางสำนักยังคงนำเสนอภาพผู้ต้องหา รวมถึงภาพความรุนแรงไม่เหมาะสมออกสู่สายตาประชาชน  ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับกฎหมายป้องกันสื่อมวลชนจากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอให้องค์กรวิชาชีพสื่อเน้นย้ำมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
* รายละเอียดตามเอกสารแนบ*
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง การนำตั

 

 

แท็ก คำค้นหา