ต้อนรับคณะสื่อและผู้สื่อข่าว จากสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม

001

ต้อนรับคณะสื่อและผู้สื่อข่าว จากสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม

(5 ก.ค.2560) นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยงและให้การต้อนรับคณะสื่อและผู้สื่อข่าว จาก สมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม นำโดย ดร.เจิน บา ดึง กรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม หัวหน้าคณะ โดยมีนายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ, นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และนายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสมาคมนักข่าวฯ

แท็ก คำค้นหา