พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่….ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

พรบ

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/59.PDF

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_01พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_02พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_03พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_04

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_05พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_06พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_07พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_08

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_09พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_10พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_11พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_12

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_13พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_14พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_15พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_16

พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับที่ 2 - 2560_Page_17

 

แท็ก คำค้นหา