ปาฐกถา”สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร

_MG_5391เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจัดงาน เนื่องในโอกาส 20 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ในงานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัยฯ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559  มีปาฐกถา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวปาฐกถาห้วข้อ “สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร” ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใกล้ชิดกับสื่อมวลชน ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติหลายครั้ง

…….สื่อมวลชนมีบทบาทต่อการรายงานข่าวต่อคนทั้งประเทศ การศึกษาองค์ความรู้งานตามโครงการในพระราชดำริซึ่งมีอยู่มากอย่างจริงจัง และนำไปเผยแพร่ จะทำให้ประชาชนเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงค้นคว้าและมีผลเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวไทย นำไปปฏิบัติได้จริง ศาสตร์พระราชาจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ยั่งยืน โดยสื่อมวลชนไม่ได้มีหน้าที่เพียงรายงานข่าวแต่มีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศชาติด้วยในฐานะเป็นคนไทยด้วย……..

“สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
ปาฐกถา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาส 20 ปี รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ในงานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัยฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร …..

แท็ก คำค้นหา