ผลการตัดสินรางวัลข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559

_MG_5635

ผลการตัดสินรางวัลข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 20

สถานีโทรทัศน์ PPTV และ ช่อง 7 คว้ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทข่าวเหตุการณ์ ส่วนไทยบีเอสได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ และ โมเดิร์นไนน์ทีวี ยอดเยี่ยมประเภทสกู๊ปข่าวสารคดีโทรทัศน์ ส่วนข่าวสืบสวนผลงานดีสุดแค่ชมเชยร่วม 2 สถานีคือ ช่อง 3 และ โมเดิร์นไนน์ทีวี ด้านผลการตัดสินข่าววิทยุ 96.5 ได้ดีเด่น ส่วนข่าวและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น ทำได้ดีแค่ชมเชยอันดับ 1 จากเสียงไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

_MG_5610

_MG_5523

_MG_5378

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีผลงานเข้าประกวด ทั้งหมด 117 ข่าว แบ่งเป็น ประเภทข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 78 ข่าว จาก 13 สถานี / ประเภทข่าวและสารคดีโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น 27 ข่าว จาก 7 สถานี / ประเภทรายการข่าววิทยุ และ รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม 15 รายการ จาก 7 สถานี โดยในแต่ละประเภทรางวัล มีผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 3 ประเภทคือ 1.)ประเภทข่าวเชิงสืบสวน จำนวน 24 ข่าว 2.)ประเภทสารคดีเชิงข่าว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสารคดีเชิงข่าวประเภทรายการ จำนวน 15 ข่าว และประเภท สารคดีเชิงข่าวประเภทสกู๊ปข่าว จำนวน 17 ข่าว 3.)ประเภทข่าวเหตุการณ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข่าวเหตุการณ์ ประเภทรายงานสด จำนวน 13 ข่าว และ ข่าวเหตุการณ์ ประเภทข่าวเหตุการณ์ จำนวน 9 ข่าว
สำหรับผลการตัดสินรางวัลประเภทข่าวโทรทัศน์
รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม ไม่มีผลงานข่าวเรื่องใดและผู้ได้รับรางวัล แต่มีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 ข่าว ได้แก่ “แกะรอยสวมสิทธิ์บัตรประชาชนพระภิกษุเชื่อมโยงแก็งค์ทัวร์จีน” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และ รางวัลชมเชย ได้แก่ “ปริศนาธุรกิจแสนล้าน CLMV ” จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
ผลการตัดสินรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
– ประเภทรายการ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “เปิดปม ตอน ชะนีเร่” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ “สารตั้งต้น ตอน ชายหาดหลังห้องแห่งความลับ” จาก สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
– ประเภทสกู๊ปข่าว รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “ปัญหาสมณศักดิ์กับการปกครองคณะสงฆ์” จาก สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
ผลการตัดสินรางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวรายงานสด รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “ระเบิดหัวหิน” จาก สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลชมเชย
ผลการตัดสินรางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม ประเภทข่าวเหตุการณ์ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ “อุ้มลูกวัย 2 ขวบจะกระโดดสะพานลอย” จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ “ช่วยโลมา 5 ตัวเกยตื้น” จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
ผลการตัดสินรางวัลรายการข่าววิทยุและรางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม
ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชย ในประเภทรางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม
ส่วนรางวัลรายการข่าววิทยุยอดเยี่ยม ก็ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัลเช่นกัน แต่คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิจารณาตัดสินให้มี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ‘รายการเช้าทันโลก’ สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท (คณะกรรมการตัดสินเห็นว่าผลงานมีคุณค่าเหนือรางวัลชมเชย จึงให้มีรางวัลดีเด่นเพิ่มขึ้น) ….ส่วนรางวัลชมเชย ไม่มีสถานีใดได้รับรางวัล แต่คณะกรรมการมอบเกียรติบัตรยกย่องรายการข่าววิทยุ ‘รายการคุยข่าวชาวท้องถิ่น’ สถานีวิทยุ อสมท ปัตตานี FM 91 MHz
ผลการตัดสินรางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น ไม่มีผลงานเรื่องได้รับรางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น แต่มีผลงานได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ “แพะทุ่งกุลา” จาก เสียงไทยแลนด์เคเบิลทีวี ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ “น้ำเสียคลองด่าน ปัญหาที่ยากแก้ไข แต่..บรรเทาได้ด้วยความร่วมมือกัน” จาก บริษัท ปราการเคเบิ้ลทีวี จำกัด ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ “เล่าผ่านเลนส์ ตอน ปูเต้อ คน ช้าง ป่า แนวชายแดน” จาก บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค์) จำกัด ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559
ได้มีข้อสังเกตโดยรวมว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
– คุณค่าของข่าวที่นำเสนอมีผลกระทบต่อสังคม ครบองค์ประกอบข่าว
– เกาะติดเหตุการณ์หรือประเด็นที่ต้องการนำเสนอ เพื่อมุ่งหวังไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
– บางเรื่องการนำเสนอประเด็นมีความหลากหลาย ทำให้มีหลายประเด็นในเรื่องเดียวกันจนเกินไป
– บางเรื่องยังขาดความสมดุล ความรอบด้านในประเด็นที่นำเสนอ
– ควรระมัดระวังและคำนึงถึงสิทธิบุคคล อย่างเช่น เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ โดยใช้การพรางเสียง การปกปิดใบหน้าเด็กที่เป็น
ผู้ถูกกระทำ
– รูปแบบการนำเสนอควรสร้างความเปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่ความรับผิดชอบ
– ประเด็นดี มีความน่าสนใจ บางเรื่องเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อภาครัฐ และมีประเด็นที่ละเอียดอ่อน
– ชื่นชมความพยายามในการหาประเด็นและหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลใน
การนำเสนออย่างรอบด้านและสมดุล แต่ยังมีบางผลงานที่ยังนำเสนอไม่รอบด้าน
– ควรระมัดระวังในเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเหตุการณ์ โดยผู้ดำเนินรายการต้องไม่ใส่ความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัว
ลงไป ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดมีประเด็นที่หลากหลาย และเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้ชม
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทข่าวสืบสวนมีปมประเด็นดีและมีการนำเสนอจุดคลี่คลายของเรื่องได้ดี
– บางผลงานคณะกรรมการตัดสินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องและครบถ้วน จึงไม่ขอพิจารณาผลงาน
นั้นๆ เช่น ปีการออกอากาศ ความยาวของเรื่อง จึงเห็นว่าผู้ส่งควรตรวจสอบคุณสมบัติตามกติกาที่ได้กำหนดไว้อย่าง
รอบคอบ บางผลงานมีรูปแบบการนำเสนอไม่ใช่ข่าว
– บางผลงานใส่เสียงประกอบ ที่ต้องการทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นมากจนเกินไป ซึ่งการนำเสนอ sound ทำให้ตื่นเต้น
เกินไปหรือเปล่า ผลงานที่ส่งประกวดส่วนใหญ่ใช้ภาพที่สามารถเล่าเรื่องได้ทั้งหมด
– ชื่นชมการนำเสนอที่พยายามให้ข้อมูลแก่ผู้ชม แต่ภาพยังไม่มีพลังมากแค่แสดงให้เห็นพลังของชุมชน
– หลายผลงานเดินเรื่องได้ดี มีการวางแผนในการออกแบบบทสคริปต์ให้ดูน่าสนใจและน่าติดตามอย่างต่อเนื่อง
– ประเด็นที่นำเสนอเพื่อหาทางออกจากสิ่งที่เกิดจากผลกระทบของสังคม และบางผลงานเป็นการเปิดประเด็นใหม่ที่ไม่
มีใครพูดถึง
– ชื่นชมการใช้ข้อมูลจากการอ้างอิงงานวิจัยมาใช้มากกว่าการสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่ทำ
ให้สะท้อนถึง….. เป็นเรื่องแรง แต่นำเสนอได้นิ่ม
– ผู้สื่อข่าวควรระมัดระวังวิธีการนำเสนอในเรื่องการสูญเสีย ไม่ควรที่จะเรียกร้องความน่าสงสารจากแหล่งข่าวมาก
จนเกินไป
– บางผลงานพัฒนามาจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามายังสถานี
– บางผลงานเป็นประเด็นเดิมที่เคยกล่าวถึงมาแล้ว แต่สามารถนำมาเชื่อมโยงเรื่องอื่นเข้ามาจนทำให้ประเด็นมีน้ำหนัก
และน่าสนใจมากขึ้น ชื่นชมการเปิดประเด็น และพยายามติดตามหาข้อมูล มีการนำภาพกราฟฟิก มาประกอบ เพื่อทำ
ให้เรื่องมีความสมบูรณ์
– บางผลงานผู้สื่อข่าวมีทักษะในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นได้ดี สามารถรายงานข่าวได้โดยไม่ให้ผู้ชมรู้สึกสับสน และใช้
ภาษาได้ชัดเจน

ความเห็นคณะกรรมการตัดสินข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559
– มาตรฐานในเรื่องคุณภาพของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
– คุณภาพผลงานกระบวนการผลิตยังไม่ดี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา
– ประเด็นบางประเด็นดี แต่ไม่ค่อยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นมากนัก
– ภาพที่ใช้ในการนำเสนอสามารถสื่อความหมายได้ดี มีความสวยงาม แต่ควรใช้ภาพที่สามารถสื่อความหมายได้มากกว่านี้ บางเรื่องจับประเด็นผิด ไม่ตรงกับชื่อเรื่อง
– ปัญหาเรื่องเวลาการนำเสนอมีเวลานาน จึงทำให้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอวน ประเด็นไม่ชัดเจน และมีหลากหลาย
ประเด็น
– บทสคริปต์เพื่อนำเสนอดี แต่บางเรื่องมีความยืดเยื้อจนเกินไป
– บางเรื่องมีการนำกราฟฟิกเข้ามาใช้ เพื่อทำให้ข่าวมีความน่าสนใจมากขึ้นและสามารถอธิบายเรื่องยากให้ผู้ชมเข้าใจ
ได้ง่าย แต่บางเรื่องที่ควรมีกราฟฟิก แต่ไม่มีการนำเสนอเพิ่มเติม จึงทำให้เรื่องไม่สมบูรณ์
– บางเรื่องเป็นการรายงานข่าวเชิงประชาสัมพันธ์หน่วยงานมากกว่า ซึ่งน่าจะชูประเด็นอื่นได้
– ในกรณีที่เป็นประเด็นต้องตามเจ้าหน้าที่รัฐในการลงพื้นที่ ทีมข่าวควรมีความพยายามในการหารายละเอียดมากกว่า
นี้ ไม่เน้นแค่การปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ควรเก็บภาพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มข่าวให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
– ทีมข่าวยังขาดการค้นคว้าหาข้อมูลที่จะนำไปสู่การนำเสนอข่าว ซึ่งจำให้ข่าวมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
– บางเรื่องควรสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านครบถ้วน
– การใส่ดนตรีประกอบ ทำให้กลบเสียงนักข่าวและแหล่งข่าว ทำให้เสียคุณค่าความเป็นข่าวและอาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ฟังได้
– การนำเสนอควรคำนึงถึงเรื่องการละเมิดสิทธิ เรื่องภาพหวาดเสียว อุจาดและเป็นอันตรายต่อแหล่งข่าว ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณารายการข่าววิทยุและรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยมรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559

ปีนี้เห็นรายการท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและมีความชัดเจนมากขึ้น แต่เสียดายที่แต่ละคลื่นข่าวยังส่งไม่หลากหลายเหมือนเดิมและบางรายการที่หายไปไม่ได้ส่งเข้าประกวดในปีนี้
– รายการสร้างสรรค์ มีรายการที่หลากหลายขึ้น มีรายการเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
– ทุกรายการควรเน้นย้ำการนำเสนอข้อมูลที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ฟัง
-ในปีนี้รายการที่ส่งเข้าประกวดมีความชัดเจนในเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น รายการในกรุงเทพฯ มี
กลุ่มเป้าหมายที่แคบลง เจาะตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
– รายการด้านข่าวที่ส่งเข้ามาประกวดมีความคล้ายคลึงกัน ยกเว้นในส่วนของท้องถิ่น ที่จะนำเสนอประเด็นในท้องถิ่น
– ทุกรายการให้ความสำคัญกับทุกประเด็นเป็นหลัก แต่บางรายการอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นจะเป็นข่าวที่
จะสร้างสรรค์สังคมมากน้อยแค่ไหน
– มีการใช้ภาษาท้องถิ่นทำให้เข้าถึงคนในพื้นที่ได้ สิ่งที่หายไปในรายการที่ส่งเข้าประกวด คือ การนำเสนอสกู๊ปที่ดีและ
น่าสนใจชวนติดตาม บางรายการเป็นรูปแบบเชิงประชาสัมพันธ์ รายการในกรุงเทพมีกลุ่มเป้าหมายที่แคบลง เจาะ
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสื่อสารสองทาง และ บางรายการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่
เจาะลึก ยังคงนำเสนอเป็นแค่การสัมภาษณ์

…… ความเป็นมาของ โครงการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ เริ่มเมื่อปี 2540 มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ กำหนดให้มีรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของ คุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบอย่างของคนข่าวโทรทัศน์ และเพื่อพัฒนาการทำงานข่าวโทรทัศน์และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าของผลงานผู้ชนะการประกวด ……….

sangchai001  sangchai002  sangchai003  sangchai004sangchai005  sangchai006  sangchai007  sangchai008sangchai009  sangchai010  sangchai011  sangchai012sangchai013  sangchai014  _MG_5635

แท็ก คำค้นหา