ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมคิดและหาคำตอบในปาฐกถา “สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร”

backdrop sangchai2560

“สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมกันคิดและหาคำตอบ จากการปาฐกถาโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา* ภายในงานประกาศผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ หอศิลป์ กทม.
*** ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

*เวทีปาถกฐา ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.30 – 12.00 น.
ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น. จะเป็นพิธีประกาศผลและมอบรางวัลข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559

โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี

—————————————————-

กำหนดการ
งานประกาศผลการตัดสิน ข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภาคเช้า
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.35-10.45 น. นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดปาฐกถา
หัวข้อเรื่อง “สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
และงานประกาศผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี พ.ศ. 2559
10.45 –12.00 น. ปาฐกถา “สื่อจะขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืนได้อย่างไร”
โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ภาคบ่าย
13. 30 น. พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559
โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี
13.35 – 13.40 น. วิดิทัศน์ปฐมบทและพัฒนาการรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 20 ปี
13.40 – 13.50 น. นายสมชาย กรุสวนสมบัติ คณะกรรมการมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์
13.50 – 15.00 น. ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559
-รางวัลข่าววิทยุยอดเยี่ยม และ รางวัลรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม
-รางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเชิงสืบสวนและรางวัลข่าวสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น
-รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 3 ประเภทคือ
1. รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
3. รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม
15.30 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล
ถ่ายภาพร่วมกัน…..จบงานอย่างเป็นทางการ

แท็ก คำค้นหา