เวทีเสวนา “สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

23-05-2560 ผู้แทนสมาคมร่วมงานเสวนา 001-cutเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560  นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ อุปนายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมเวทีเสวนา “สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ในงาน มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

23-05-2560 ผู้แทนสมาคมร่วมงานเสวนา 001

23-05-2560 ผู้แทนสมาคมร่วมงานเสวนา 002

23-05-2560 ผู้แทนสมาคมร่วมงานเสวนา 003

แท็ก คำค้นหา