ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนข่าวและประชาชนผู้รักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์

หยุดตีทะเบียนสื่อ02

ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนข่าวและประชาชนผู้รักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน http://tja.or.th/WPFDprofile
แสดงพลังต่อต้านร่างกฎหมายที่ต้องการครอบงำประชาชน…เพราะปิดปากสื่อ..ปิดประตูการตรวจสอบอำนาจรัฐ

 

แท็ก คำค้นหา