ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 16/2560

ทีมแกรนด์สปอร์ต

ส.นักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 16/2560 เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมสมาคมฯ ด้านต่างๆ

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2560 เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ไปแล้วนั้น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอขอบพระคุณ คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้ง ผู้สนับสนุนหลัก และ ผู้สนับสนุนทีมวีไอพี และ ผู้สนับสนุนทีมทั่วไป ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ทุกภาคส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

**** โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมฯ จะนำไปใช้เป็นทุนใช้จ่ายและจัดกิจกรรมสมาคมฯ อันได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในวิชาชีพสื่อ / นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบูรณการด้านสื่อ และ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิก สมาคมฯ
****ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 มี บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันและสนับสนุนก๊วนกอล์ฟทีม VIP และ ทีมทั่วไปรวมทั้งหมด 31 ทีม โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่ 16/2560 คือ ทีมจากบริษัท ฮอนด้าฯ และ รองชนะเลิศประเภททีมคือทีมจากกรมสรรพสามิต

รายชื่อผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล#16/2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
1 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก
2 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนเสื้อผู้เข้าแข่งขัน
3 การประปานครหลวง ผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
4 บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
5 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
6 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
7 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
9 ธนาคารธนชาต ทีม VIP
10 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ทีม VIP
11 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ทีม VIP
12 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทีม VIP
13 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ทีม VIPและเครื่องดื่ม
14 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทีม VIP
15 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) ทีม VIP
16 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ทีมทั่วไป
17 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ทีมทั่วไป
18 กรมสรรพสามิต ทีมทั่วไป
19 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ทีมทั่วไป
20 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทีมทั่วไป
21 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ทีมทั่วไป
22 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทีมทั่วไป
23 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทีมทั่วไป
24 การไฟฟ้านครหลวง ทีมทั่วไป
25 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทีมทั่วไป
26 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทีมทั่วไป
27 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทีมทั่วไป
28 ธนาคารออมสิน ทีมทั่วไป
29 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทีมทั่วไป
30 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทีมทั่วไป
31 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ทีมทั่วไป และเครื่องดื่ม

ดาวน์โหลด ข่าวงานกอล์ฟ-ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดกอล์ฟครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

ทีมแกรนด์สปอร์ต

 

 

 

 

 

ป้ายต้อนรับ003-อัพเว็บ

 

 

 

 

Backdrop _ Hole 1

แท็ก คำค้นหา