ถึง ผู้บริหารและบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

IMG_3343IMG_3344

 

ถึง ผู้บริหารและบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

 

สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้ทรงเตือนสติสื่อมวลชนอย่างมีเมตตาสูงยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่หลังจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออมสิน ชีวะพฤกษ์ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กราบถวายสักการะและถวายฎีกานิมนต์ให้สมเด็จพระมหามุนีวงศ์เข้าพระราชทานพิธีสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  โดยทรงชี้แนะให้สื่อมวลชนแสดงความเคารพต่อสถานที่อันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ และให้สื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการแย่งกันบันทึกภาพนั้น

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ทรงเตือนสติและให้คำชี้แนะต่อสื่อมวลชนอย่างมีเมตตาสูงยิ่ง  ซึ่งเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนทุกแขนงควรน้อมรับเพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

ถึงแม้สื่อจะมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลข่าวสารและนำเสนอภาพเหตุการณ์สู่สังคม แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยึดหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่  หลายครั้งในอดีตสื่อมวลชนอาจให้ความสำคัญกับการแข่งขันจนลืมความรับผิดชอบในการแสดงความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและสถานที่จนทำให้สื่อมวลถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง  การยื้อแย่งบันทึกภาพการเสียชีวิตของคุณทฤษฎี (ปอ) สหวงษ์ ดารานักแสดงชื่อดังเมื่อต้นปี 2559 เป็นหนึ่งเหตุการณ์ตัวอย่าง

จากเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามซึ่งทำเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่สื่ออย่างกว้างขวาง  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามจะได้ทบทวนการทำหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่าสื่อมวลยังตระหนักถึงจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพและพร้อมทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ

อนึ่ง ก่อนหน้านี้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่ออื่นๆ ร่างแนวปฏิบัติการรายงานข่าวและการบันทึกในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนทุกแขนงจะให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติดังกล่าวเพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าสื่อมวลชนมีความพร้อมในการกำกับและดูแลกันเอง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
11 กุมภาพันธ์ 2560

แท็ก คำค้นหา