ปฏิเสธไม่รับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ ผลักดันปฏิรูปสื่อเน้นจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเอง

IMG_5221

ปฏิเสธไม่รับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ มีมาตรการปฏิรูปสื่อเน้นจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองคือบทสรุปจากเวทีเสวนา หัวข้อ กฎหมาย กฎ(ด) สื่อ คุ้มครอง หรือ ควบคุม

 (4 ก.พ. 2560) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าร่วมเวที เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง กฎหมาย กฎ(ด) สื่อ คุ้มครอง หรือควบคุม โดยมีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านนิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์ และตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนเข้าร่วมให้ความเห็นและนำเสนอประเด็นต่อเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ฉบับที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน กมธ.ฯ

โดยมีข้อสรุปจากเวทีเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง กฎหมาย กฎ(ด) สื่อ คุ้มครอง หรือควบคุม จะมีการตั้งเครือข่ายปฏิรูปสื่อ โดยมีที่มีจากภาคนักวิชาการ ภาคนักวิชาชีพสื่อ และภาคประชาชน เชิญมาพูดคุยในเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อน คือ

1.การปฏิเสธไม่รับร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …

2.มีมาตรการปฏิรูปสื่อโดยเน้นเรื่องของจริยธรรม และการกำกับดูแลกันเอง

3.การให้ความรู้กับประชาชนการรู้เท่าทันสื่อและในส่วนของสื่อก็ต้องรู้เท่าทันตนเอง

———————————————————

โดย สำนักเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา