10 อันดับแรกของหน่วยงานที่ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM/AM หลัง บอร์ด กสทช. เตรียมเรียกคืนคลื่นวิทยุระบบ FM/AM กว่า 500 สถานีภายใน เม.ย. 60

10 อันดับแรกของหน่วยงานที่ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM/AM  หลัง บอร์ด กสทช. เตรียมเรียกคืนคลื่นวิทยุระบบ FM/AM กว่า 500 สถานีภายใน เม.ย. 60

      สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ของคลื่นวิทยุส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมี 21 หน่วยงาน 537 คลื่นความถี่ โดยมีแนวทางคือ กรณีคลื่นวิทยุของ อสมท บนคลื่นเอฟ.เอ็ม. 105.5 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากยังอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานกับบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จำกัด สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2563 สำหรับในกรณีคลื่นวิทยุในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มีกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นสูงสุดไว้ 5 ปี คือ เดือน เม.ย. 2560 นับจากแผนแม่บท แต่หน่วยงานใดประสงค์จะคืนคลื่นความถี่ก่อน ก็สามารถดำเนินการส่งคืนได้ ทั้งนี้ทางกรรมการ กสทช. ได้ให้ทางสำนักงานหาแนวทางการเยียวยา หากมีผลกระทบ   10 อันดับแรกของผู้ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM/AM โดยหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
1.กรมประชาสัมพันธ์ ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 88 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 57 สถานี

2.บมจ.อสมท ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 60 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 2 สถานี

3.กองทัพบก ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 49 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 78 สถานี

4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 37 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 7 สถานี

5.กองทัพอากาศ ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 18 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 18 สถานี

6.สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 15 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 1 สถานี

7.กองทัพเรือ ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 14 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 7 สถานี

8.กองบัญชาการกองทัพไทย ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 7 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 7 สถานี

9. สำนักงาน กสทช. ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 5 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 3 สถานี

10.กรมอุตุนิยมวิทยา ถือครองคลื่นวิทยุระบบ FM จำนวน 5 สถานี ถือครองคลื่นวิทยุระบบ AM จำนวน 1 สถานี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก!!!>>>>> กสทช.-กับการเรียกคืนความถี่วิทยุภายใน-เม.ย.-60

———————————————————-

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ : Face book เพจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา