ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 12  ประจำปี 2559

 

 
            ประเภท
                       เรื่อง
                    ทีม
            มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย Cyber Bullying ภัยร้ายใกล้ตัว 04 Radio Production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย ยุ้งข้าว สู้วิกฤต พิราบน้อยสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกียรติบัตรด้านการผลิตรายการ ‘ดี’ พินัยกรรมชีวิต น้ำครึ่งแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  4 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย หอมดอกฮัง…ปลูกข้าว ปลูกชีวิต คนเหนือข่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย ตลาดขายวัฒนธรรม flashlight มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น ขันลงหินรอวันอวสาน ต้นกล้า มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย (ปู)…สิ่งมีชีวิตที่รอฟื้นฟู 4 ศตวรรษ ผู้พิชิต SKRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์    –   ประเภทข่าวทั่วไป 
    ******** ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล *********

 

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

***ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559***

แท็ก คำค้นหา