ประกาศทีมเข้ารอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

banner%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a212

รายชื่อผลงานที่เข้ารอบ ประเภทโทรทัศน์ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

ลำดับ ชื่อสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ สถาบัน
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทวิถีชุมชน
1 หอมดอกฮัง…ปลูกข้าว ปลูกชีวิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 ชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3 ตลาดขายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
1 หนีห่าว ไท่กั๋วเหริน….สวัสดีคนไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 ขันลงหินรอวันอวสาน มหาวิทยาลัยรังสิต
3 มัสยิดซอลาฮุดดีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
1 คะน้ายุค 4.0 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ชุมชนไร้ถังขยะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 (ปู)…สิ่งมีชีวิตที่รอฟื้นฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์    –   ประเภทข่าวทั่วไป 
1 ภัยย้อมผม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 ซัก อบ รีด มหันตภัยที่ไม่มีใครคุ้มครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 วิถีเด็กสแกน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

รายชื่อผลงานที่เข้ารอบ ประเภทวิทยุ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

ลำดับ ชื่อสารคดีเชิงข่าววิทยุ สถาบัน
1 ส้มตำ ยาดอง หัวลำโพง มหาวิทยาลัยรังสิต
2 Cyber Bullying ภัยร้ายใกล้ตัว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3 ชีวิตที่ไร้จุดหมาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 พินัยกรรมชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ยุ้งข้าว สู้วิกฤต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

กำหนดการ

งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

……………………………………………………………………………………

13.00 น.                        ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

– พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

 

13.30 น.                        พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ

โดย       นายสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี                นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 7

นางสาวสรัญธร แก้วเวียงชัย          นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 10

 

13.30 – 13.40 น.            เข้าสู่พิธีมอบรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

                                        – วิดิทัศน์ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย 

                                             และรวมผลงานรางวัลสายฟ้าน้อยในทุกปีที่ผ่านมา

 

13.40 – 13.50น.            คุณเทพชัย หย่อง   นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

– กล่าวเปิดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 12

13.50-14.00 น.               -วิดิทัศน์ผลงานเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 12

                                    และความเห็นคณะกรรมการระหว่างการประชุมตัดสินรางวัล

 

14.00 – 15.00 น.            เปิดเวทีความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลถึงหลักเกณฑ์ กฎกติกา

                                             ในการพิจารณาตัดสินรางวัล ความคิดเห็นจากตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน    

โดย            นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

นายสุรชา บุญเปี่ยม                     บก.อาวุโส สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน                บก.บห.ด้านบทข่าวและฝึกอบรม สถานีโทรทัศน์ TNN24

ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ                อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดำเนินรายการโดย         นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์             ผช.บรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

 

15.00 – 16.30 น.            พิธีการประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2559    

                                    และพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศ

วิดิทัศน์ ผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2559

                            โดย      คุณเทพชัย หย่อง                        นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

                                           คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง               ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

                                          คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม      ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กร

และประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

                                            ถ่ายภาพร่วมกัน …..

แท็ก คำค้นหา