กลุ่มปราสาททองโอสถ ซื้อช่อง ONE ถือหุ้น 50%

กลุ่มปราสาททองโอสถ ซื้อช่อง ONE ถือหุ้น 50%

GRAMMY เผย กลุ่มปราสาททองโอสถ เข้าซื้อหุ้นช่อง ONE จาก “วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” เข้าถือ 50% หลังซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1.9 พันล้านบาท ส่วน GRAMMY ลดสัดส่วนเหลือ 25.50% ด้านกลุ่มนายถกลเกียรติ ลดเหลือ 24.50%

บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) แจ้งว่า เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติรับทราบกรณีวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ผระกอบการ“ช่อง ONE จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 1,905,000,000 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุจำนวน 19,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึง บริษัทประนันท์ภรณ์ จำกัด ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อนที่ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ GRAMMY ถือหุ้นในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 51% ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน

ส่วนบริษัทบริษัทประนันท์ภรณ์ จำกัด ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ซึ่งมีนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่ 99.98% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวน1,905,000,000 บาท จะทำให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน 3,810,000,000 บาท

ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะแบ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนออกเป็น 2 ครั้ง โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้ง2 ครั้ง เสร็จสมบูรณ์แล้ว GRAMMY จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 25.50% ของทุนจดทะเบียน

ส่วนกลุ่มนายถกลเกียรติ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 24.50% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับประนันท์ภรณ์จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 50% ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ยจะเข้าร่วมรับภาระค้ำประกันและภาระหนี้ที่กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีต่อสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งประกอบด้วย วัน เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (“ช่อง ONE”) และ/หรือ บริษัทในเครือที่วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เข้าไปถือหุ้นเป็นจำนวนเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน

สำหรับ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน100% ของทุนจดทะเบียนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด “ช่อง ONE ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ความคมชัดสูง (HD) จากกสทช.

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวสื่อ : Face book เพจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

แท็ก คำค้นหา