ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านหาคำตอบร่วมกันใน งานประกาศผลการตัดสิน Investigative TV Journalists Awards #1

PR

ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านหาคำตอบร่วมกันใน งานประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 Investigative TV Journalists Awards #1 วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
– เวทีเสวนา “ข่าวสืบสวนโทรทัศน์ในอนาคต”
– การประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบยอดเยี่ยมครั้งที่ 1 ใน 4 ประเภทรางวัล คือ
– ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
– ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
– ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม
– ประเภทประเด็นทางสังคม ยอดเยี่ยม

“ข่าวเชิงสืบสวนโทรทัศน์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร? จะมีหลากหลายมิติหรือไม่? พื้นที่ข่าวเชิงลึกเชิงสืบสวนในทีวีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง?
อะไรคือตัวกำหนดและปัจจัยชี้วัด? เรตติ้ง ความนิยมชมชอบจากผู้ชมหรือว่าปัจจัยอื่น”

 

กำหนดการ

งานประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

Investigative TV Journalists Awards #1

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 12.30 – 17.00 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1

……………………………………………………………………………………

12.30 – 13.30 น.          ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

  1. 13. 30 น. เข้าสู่พิธีการงานประกาศผลการตัดสิน

รางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

– พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินำเข้าสู่เวทีเสวนาฯ

13.35 – 14.30 น.        เวทีเสวนา หัวข้อ “ข่าวสืบสวนโทรทัศน์ในอนาคต”

คุณสุรชา  บุญเปี่ยม       ผู้ควบคุมการบริหารการผลิตรายการข่าว   สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                นักวิชาการด้านสื่อ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณจตุรงค์ สุขเอียด                    บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง    3

ดำเนินรายการโดย    คุณธนานุช สงวนศักดิ์          ผช.บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์เนชั่น
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

14.50 น. พิธีเปิดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1

โดยคุณเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ เลขาธิการ กสทช.

กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการการฯ

15.00 – 15.30 น.        วิดิทัศน์ผลงาน ที่เข้ารอบทั้งหมด และความเห็นจากคณะกรรมการตัดสิน

15.30 – 16.30 น.        พิธีการประกาศผลการตัดสิน

รางวัล “ข่าวโทรทัศน์สืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 ใน 4 ประเภทรางวัล
– ประเภทวิถีชุมชนและวัฒนธรรมยอดเยี่ยม

– ประเภทสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

– ประเภททุจริตคอรัปชัน/กลโกงยอดเยี่ยม

– ประเภทประเด็นทางสังคม ยอดเยี่ยม

  1. 17. 00 น. ถ่ายภาพร่วมกัน/ จบงาน

แท็ก คำค้นหา